STYRELSEN 2020/2021

VIKTORIA STRAND
ORDFÖRANDE

JULIETTE MAUSSIER
KASSÖR

LINNÉA PERSSON
ANSVARIG IDROTTSSEKTIONEN 

MELKER BÅÅTH
LEDAMOT, SOCIALA SEKTIONEN

MICHAELA PERSSON
VICE ORDFÖRANDE

CECILIA LÖFMAN
SEKRETERARE

ANSVARIG SOCIALA SEKTIONEN 

EMMA THIEL
ANSVARIG ADMINISTRATIVA SEKTIONEN 

MATILDA GUSTAVSSON
LEDAMOT, IDROTTSSEKTIONEN

VIKTOR NILSSON
SUPPLEANT

KANSLIST

MONICA JANSSON

  • Facebook Social Ikon
  • YouTube
  • Instagram
west hemsida.png

Otto Torells gata 16

432 44 Varberg

0340-697457

© 2020 WEST VARBERG