STYRELSEN 2021/2022

portätt_6_edited.jpg

ERICA GUSTAVSSON
ORDFÖRANDE

portätt_31_edited.jpg

NATHALIE GULLANDER
KASSÖR

portätt_3_edited.jpg

OSKAR LINDBERG 
ANSVARIG IDROTTSSEKTIONEN 

portätt_53_edited.jpg

AMANDA HAUPT
VICE ORDFÖRANDE

ANSVARIG ADMINISTRATIVA SEKTIONEN 

portätt_19_edited.jpg

MATILDA ANDERSSON

ANSVARIG SOCIALA SEKTIONEN 

portätt_41_edited.jpg

JENNIFER WEST

SUPPLEANT